יצירה ככלי להתמודדות עם אובדן

נעשה בהנחיית יוצרים רב תחומיים  I  מתאים לכל הגילאים  |  כי לאומנות ויצירה יכולת לרפא 

Heading 2