"יצירת מקום" ביחד עם הקהילה - מתנ"ס נווה ישראל ונווה אמירים, הרצליה

 "יצירת מקום" ביחד עם הקהילה - גן "בוסתן" לילדים עם לקות תקשורתית, חדרה

"יצירת מקום" ביחד עם הקהילה - מרכז רובע א' , אשדוד