top of page
עשיריה - מהיוצרת אלה נוה

עשיריה - מהיוצרת אלה נוה

הדפס איכותי של יצירה מקורית, גדלים A4 או A3, מודפס על נייר איכותי ללא מסגרת

 

עשר הוא המספר הכי גבוה בשלמות והוא רומז על בנין שלם. 
"כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב, כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת שֶׁנִּבְרָא בָּהֶם הָעוֹלָם, וּכְנֶגֶד עֶשֶׂר סְפִירוֹת בְּלִימָה" -מדרש רבה פרשת נשא פרק י"ד אות י"ב 


עשרה יהודים זו שלמות של בנין ישראל שגורם להופעת השכינה והקדושה. 
להלן דברים שנכתבו לפני כ-1800 שנה בספר “תנא דבי אליהו”, על ידי רב ענן שזכה לגילוי רוחני ללמוד מפי אליהו הנביא: 
״אין ישראל נגאלים לא מתוך הצער. 
ולא מתוך השעבוד. 
ולא מתוך הטלטול. 
ולא מתוך הטירוף. 
ולא מתוך הדוחק. 
ולא מתוך שאין להם מזונות. 
אלא מתוך עשרה בני אדם – 
שהם יושבים זה אצל זה, 
והיה כל אחד ואחד מהם קורא ושונה עם חברו, 
 וקולם נשמע,
שנאמר (עובדיה א; יז): 
‘ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש’.״ 
(אליהו זוטא יד)

 

מתוך לימודי פנימיות התורה נחשפתי למהות האחדות, שחובקת כל והכל כלול בה. אחדות מלאה בחוכמה, במבניות תבונית ובאהבה. היצירה מעבירה את האחדות הזו סביב מבנה הכולל 10 התפרטויות שהן ביטוי לשלמות.

אלה נוה, נשואה לאודי ואמא לרומי וגילי.יוצרת ואמנית. לאחר שנים של לימודי רוח ונפש נרגשת להתוודע לעומק וליופי המפעים שביהדות. לגלות שאת שאהבה נפשי אני מוצאת בשורשים היהודיים שלי. תלמידת פנימיות התורה של הרב נוה ובהודיה גדולה על הזכות.

מחירהחל מ- 100.00 ₪
bottom of page