top of page
קן ציפור - מהיוצרת  יהל הדר

קן ציפור - מהיוצרת יהל הדר

הדפס ציור שמן על קנבס- העתק רפרודוקציה איכותי 1:1 מהמקור

גדלים: 40×50  ס"מ, 50×60  ס"מ, 60×70 ס"מ

 

היכל משיח, היכל קן ציפור

במדרשים ובספרי הקבלה מובא, כי קיים בשמים היכל מיוחד הנקרא בשם: "היכל משיח" או בשם: "היכל קן ציפור" , אשר בו שוכן המשיח. מובא שציפור הוא נוטריקון של "צופה אור" ,עצם הצפור הוא לצפות לאורו של המשיח.

 

מדברי רבותינו , ראשונים ואחרונים, עולה, כי בכל דור ודור יש אדם הראוי להיות משיח, והוא מוכן ומזומן לגאול את ישראל ברגע שיצטווה על כך מפי הקב"ה. מכתבי רבי חיים ויטאל  : "המלך המשיח יהיה ודאי צדיק נולד מאיש ואשה, ויגדל בצדקתו עד קץ הימין, ויזכה במעשיו לנפש, רוח, נשמה קדושים. ואז ביום ההוא של הקץ, תבוא נשמה של נשמה שלו, הנתונה בגן עדן, ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל.

 

ביאור: משיח צידקנו חי וקיים כאן בעולם הזה, אך אין נשמתו הנשגבה נמצאת בגופו בכל עוצמתה, אלא רק חלק ממנה נמצאת בגופו, ואילו עיקר הנשמה שוכנת בעולם העליון בהיכל הנקרא "היכל משיח" או "היכל קן ציפור". נשמתו של משיח בכל עוצמתה תכנס לגופו רק בעת הגאולה.

 

מסיבה זו יום הגאולה נקרא גם יום לידתו של משיח, כפי שנאמר : "אני היום ילדתיך", שכן למרות שהמשיח נמצא כבר בעולם הזה, יום הגאולה הוא יום לידת נשמתו, בו יורדת נשמתו מ"היכל משיח" או מ"היכל קן ציפור" ונכנסת לגופו של אותו צדיק הראוי להיות משיח, ונחשב הדבר כאילו המשיח נולד מחדש, לפי שעם ירידת נשמתו בשלמותה ינתנו בו כוחות עצומים שלא היו בו עד עתה, והרי הוא כבריאה חדשה. כל זמן שנשמתו הנשגבה של המשיח לא נכנסה לתוך גופו בשלמותה, אין לו שום מושג, ידיעה, או הרגשה מיעודו להיות משיח

 

*"המכה בפטיש" - אחת מל"ט מלאכות שבת שמדברת על גמר מלאכה..

ביום שבת יש איסור לסיים מלאכה שהתחילה בימי החולין.

ועל פי תורת הפנימיות 6 ימי החול מסמלים את 6000 שנות הגלות 

ושבת מסמלת את הגאולה, מקום השלמות והמנוחה לאחר עבודת התיקון.

לכן "המכה בפטיש" הוא המשיח שיסיים בדור האחרון את מלאכת התיקון.

יהל הדר אומנית יוצרת ותלמידת קבלה מזה 13 שנה

חולמת מגיל צעיר חלומות בעל משמעות רוחנית,

חוותה בעצמה חוויות חוץ גופיות חוויות סף מוות והארה רוחנית

והחליטה "להגשים חלומות" בציור וכך להעביר את המשמעות הרוחנית לכלל ישראל

1,300.00 ₪מחיר
bottom of page