top of page
4.png

נפתח מועדון קריאה של ספרי רוחניות יהודית הספר הראשון שנקרא יחד 

"עשרה נכנסו לפרד"ס"

של המרצה והסופר משה שרון

ניפגש פעם בשבוע בזום לדבר להעמיק ולפרום את המושגים שנקרא בספר.

המפגשים מיועדים לשיח מפרה, לשאול שאלות, לחקור, להעמיק, להתחבר וללמוד בחברותא. לנרשמים תינתן הנחה לקריאת הספר הנלמד.

תודה שנרשמת נהיה בקשר בקרוב

bottom of page