top of page
יוטוביה.png

לינט רופא

נולדה בתורכיה מתגוררת בהרצליה 

הכירו אותי

איך הכל התחיל

אני נכה מלידה, כיום בכיסא גלגלים, אך מעולם לא אפשרתי "לגלגלים" להפריע לי בחיי.

לא הכרתי אנשים עם מוגבלויות בילדותי, לפיכך, תמיד השתדלתי להתאים את עצמי לסביבה ולא התייחסתי לקושי הפיזי כמגבלה. אני טוענת שאין מושג כזה "קשה". "קשה" הוא בעיני המתבונן בלבד.

 

"הנתינה ועשייה הן זכויות גדולות, התורמות לא רק למקבל , אלא גם לנותן"  

bottom of page