top of page
השראה בהפתעה בעיצוב עוגית מזל
לוגו עמותת אנוש

מוצר קטן עם אימפקט גדול

משפטי השראה בהפתעה! בעיצוב עוגיות מזל
נעשה בעבודת יד יחד עם עמותת אנוש

רגע זה נראה כמו עוגיות מזל?? נכון אבל אלו לא עוגיות מזל רגילות!

הן עשויות מנייר איכותי וצבעוני (לא לאכילה) כאשר כל פריט נעשה בעבודת יד רגישה וטהורה ע"י מתמודדים עם מוגבלויות נפשיות מעמותת אנוש.