top of page
Hide and Seek
סטודיו יוטוביה עוסק בהטמעת ערכים חיוביים ברך יצירתית, אנו מעוררים דיון ושיח על ערכים כמו אהבת הזולת, קבלת האחר, כוח המילה, המחשבה, המעשים ועוד. 

פעילויות עם ערך

bottom of page