top of page

OUR STORY

"דע מאין באת ולאן אתה הולך"

בשנת 2018, הקמתי את סטודיו יוטוביה לאחר משבר קשה בחיי, איבדתי את 2 הוריי לסרטן, ראיתי את המוות בעיניים ושקעתי לדיכאון לא פשוט...

שמי איילת שביב שוורץ מעצבת, יוצרת ויזמת. בעברי מנהלת תקשורת שיווקית בחברות גדולות במשק, כגון פייזר, ריטליקס ועוד. מוזמנים להציץ באתר האישי שלי:

קיבלתי החלטה מודעת לבחור בחיים ולכוון את מעשיי ועיסוקיי מכאן והלאה למען מטרות טובות, ולקידום הטוב והחיובי בחיי

הפרט והחברה.

For the Greater Good

לאחר חיפוש מתמשך אחר התשובות, לימודים וחקירה של תחומים שונים, אנטרופוסופיה, בודהיזם, פסיכולוגיה חיובית, עד שהגעתי לתורה חכמת הקבלה

אנחנו מפתחים ומקדמים מוצרים ומיזמים יצירתיים הבאים לתמוך בקיימות חברתית ובשיפור איכות החיים של הקהילה והפרט. 

חזון הסטודיו במילים פשוטות הינו ​לעשות טוב בעולם ולאפשר להתבונן בצורה חיובית על עצמינו והסובבים אותנו.

bottom of page