top of page

מוצרים עם מסר ערכי, מעצים ורוחני. מוצרים אלו נעשו באהבה ומתוך כוונה להועיל לזולת ולהפיץ טוב וחיוביות בסביבה. ניתן להזמין לאירועים, לפעילות בתי ספר ועוד. להזמנה והקדשה אישית, צרו קשר לפרטים נוספים.

קול קורא למוצרים של מעצבים ויוצרים ברוח יהודי וערכי

    bottom of page