יוטוביה.png

זהו משחק קצר הממחיש איך כולנו רואים וחושבים אחרת, שונים אך דומים

כנסו ללינק להשתתף

tfhe
tfhe

zooanimalsface
zooanimalsface

Add a Title
Add a Title

Describe your image

tfhe
tfhe

1/7